riazi sanaye_orginal_sketch.jpg

پس از ورود به سامانه حضور و غیاب از گزینه موارد متفرقه، ورود و خروج فراموش شده، جهت ثبت ورود و خروج فراموش شده، استفاده نمایید. پس از انتخاب گزینه ثبت درخواست جدید، در پنجره ثبت درخواست جدید مجوز ورود و خروج فراموش شده،  ابتدا تاریخ فراموشی کارت و سپس ساعت انجام تردد (ساعتی را که فراموش کرده­اید) ثبت نمایید، در صورتی که تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج هم داشته باشید، می توانید با تغییرمنوی نوع تردد، از عادی به مرخصی و یا ماموریت ساعتی همزمان مبادرت به ثبت درخواست مرخصی و یا ماموریت به همراه ثبت ورود و خروج فراموش شده، نمایید

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355