faza_pencilsketch.jpg

پس از تکمیل فرم های سه برگی (متناسب با نوع استخدام) و تایید مدیر واحد، فرم‌ها به واحد حضور و غیاب ارسال شود.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355