Bargh_orginal_sketch.jpg

برای اطمینان از صحت ثبت درخواست و نوع عملیاتی که انجام شده است  اعم از: تایید، رد و ارجاع به بالا، می توانید پس از ورود به سامانه، از منوی سمت راست گزینه مشاهده درخواست، سپس لیست درخواستها را انتخاب کنید و با قراردادن گزینه وضعیت بر روی همه و انتخاب تاریخ، کلیه درخواستهای ثبت شده خود را مشاهده و از لیستی که مشاهده می نمایید، نام مدیر و نوع عملیاتی که روی درخواست شما انجام شده است را مشاهده بفرمایید.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355