faza_pencilsketch.jpg

تور روسیه

تور روسیه ویژه جام جهانی می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اداره رفاه کارکنان مراجعه کنید یا با شماره داخلی 4425 تماس حاصل فرمایید.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355