faza_pencilsketch.jpg

به اطلاع کلیه همکاران محترم هیأت علمی و اداری (رسمی،پیمانی،قراردادی،خرید خدمت) و نیروهای حجمی دانشگاه می­رساند، با هماهنگی­ های به عمل آمده با نمایندگی 1086 ایران خودرو، شرایط خرید تعداد محدودی خودرو به شرح اطلاعیه زیر فراهم شده است.

فایل اطلاعیه

پیوست 1 - فهرست خودروها 

پیوست 2 - مراحل خرید خودرو برای متقاضیانی که نیاز به وام ندارند.

پیوست 3 - مراحل خرید خودرو برای متقاضیانی که خواستار دریافت وام پیش از خرید قطعی خودرو هستند.

پیوست 4 - مراحل خرید خودرو برای متقاضیانی که خواستار استفاده از تسهیلات بانک بعد از خرید قطعی خودرو هستند.

پیوست 5 - فرم خرید خودرو

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355