masjed2_orginal_sketch.jpg

پیرو مذاکرات انجام شده با مرکز تامین اقلام خدمات اقتصادی و رفاهی پایش، کارت خرید تخفیف دار برای استفاده در فروشگاه های طرف قرارداد با مرکز یادشده توسط کارشناسان آن مرکز، از روز دوشنبه 96/7/17 تا روز چهارشنبه 96/7/19 در اداره رفاه و تعاون کارکنان آماده توزیع می باشد.

                                                                اداره رفاه و تعاون

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355