riazi sanaye_orginal_sketch.jpg

به منظور تقدیر از فرزندان کوشا و ممتاز همکاران دانشگاهی(اعضای محترم هیات علمی،کارکنان محترم رسمی،پیمانی،قراردادی،حجمی) ، از همکاران گرامی که فرزندانشان دارای شرایط مندرج در جدول زیر می باشند ، درخواست می شود نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 96/07/10 تا تاریخ 96/07/30 اقدام فرمایند. شایان ذکر است خانم خاتمی(4930) پذیرای همکاران خواهند بود. 

مدارک مورد نیاز :

1. دانش آموزان سال تحصیلی 96-95

-اصل کارنامه(مهر شده توسط آموزشگاه محل تحصیل) و یک نسخه کپی

-کپی شناسنامه همکاران (صفحات اول و دوم)

2.دانشجویان

-کارنامه قبولی

-کپی شناسنامه همکاران (صفحات اول و دوم )

مقطع ابتدایی دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه دبیرستان نظام قدیم و پیش دانشگاهی پذیرفته شدگان دانشگاه
پایه اول تا ششم هفتم/هشتم/نهم دهم سوم/پیش دانشگاهی
معدل/سنجش خیلی خوب 19 18.5 18.5

 

 

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355