mek_orginal_sketch.jpg

معاون فنی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو( کارگزار بیمه پارسیان) با ارسال نامه ای به شرح زیر دلایل تاخیر در پرداخت خسارت ها و تاریخ نهایی برای پرداخت آن را اعلام کرد:

مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه صنعتی شریف

با سلام و احترام،

پیرو مذاکره تلفنی با حضرتعالی و همچنین با عنایت به اعتراضات بیمه شدگان معزز آن دانشگاه محترم در خصوص تاخیر در پرداخت خسارت های درمانی، پس از عذرخواهی این شرکت بابت مشکلات به وجود آمده، دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

1-    تغییر نرم افزار خسارت درمان شرکت بیمه پارسیان در راستای ارتقاء مستقیم و پذیرش بیمه شدگان در شهر تهران در بیمارستان ها فقط با ارائه کارت ملی (بدون دریافت معرفی نامه) که لیست بیمارستان هایی که طرح مذکور در آنها اجرایی شده است به پیوست تقدیم حضور می گردد.

2-  اشتباه کاربری اداره صدور در زمان ثبت الحاقیه اضافی بیمه شدگان که اسامی در طرح 1 و 2 به صورت جابجا وارد شده است و اصلاح موضوع مذکور در سیستم موجب اختلال در ثبت خسارت های درمانی گردیده است.

شایان ذکر است با پیگیری های انجام شده بخشی از خسارت های ثبت شده در سیستم تا پایان ساعت اداری روز یک شنبه مورخ96/6/26 پرداخت و الباقی هزینه های ثبت نشده در سیستم تا روز پنج شنبه مورخ 96/6/30 محاسبه و ثبت گردیده و پرداخت های آن یکم و دوم مهر ماه انجام خواهد پذیرفت و پس از آن طبق تعهدات این شرکت پرداخت خسارت طی هفت روز کاری انجام می پذیرد.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355